เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน การประเมินผลการประกอบการนิเทศการปฏิบัติการสอน การฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน "การประเมินผลการประกอบการนิเทศการปฏิบัติการสอน การฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 "ณ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
20230220223116(1).jpg - เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน การประเมินผลการประกอบการนิเทศการปฏิบัติการสอน การฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 | https://rpk25.ac.th 20230220223117.jpg - เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน การประเมินผลการประกอบการนิเทศการปฏิบัติการสอน การฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 | https://rpk25.ac.th 20230220223116.jpg - เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน การประเมินผลการประกอบการนิเทศการปฏิบัติการสอน การฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 | https://rpk25.ac.th