ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้..

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองทุ..

เปิดบ้านคุณธรรม

เปิดบ้านคุณธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่

รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2566