ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ รายชื่อผู้ผ่า..

จุดรับนักเรียนขึ้นรถโรงเรียน

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาป..

ราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ร่วมใจภักดิ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่..

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่ได้รับรางวัล รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกีย..

รับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่เรื่อง บัญชีรายชื่อ..

ประกาศแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอ

เปิดเผยงบทดลองประจำเดือนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพ..

ร่วมลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้..

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองทุ..