ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเ..

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองทุ..

เปิดบ้านคุณธรรม

เปิดบ้านคุณธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่

รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการ..

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเตรี..

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน การประเมินผลการประกอบการนิเทศการปฏิบัติการสอน ก..

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน การประเมินผลการประกอบการนิเทศการปฏิบัติการสอน การฝึกอบรมครูด้านการส..

กิจกรรมกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๖

กิจกรรมกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๖

จดหมายข่าว

โครงการอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านแม่ยางโทน ตำ..

ในวันจันทร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ ..

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ในวันพธ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ..

ล้อมรัก เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเชิงวัฒนธรรม

ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒..

การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ..

ในวันพุธ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ..

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง..

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห..

โครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานสันติ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.แพร่

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรง..