พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
4.46 MB ดาวน์โหลด