จดหมายข่าว

โครงการอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ..

ในวันจันทร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ ..

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ในวันพธ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ..

ล้อมรัก เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเชิงวัฒนธรรม

ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒..

การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม โครงการขับเคลื่อนโรงเ..

ในวันพุธ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ..

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี..

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห..

โครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานสันติ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ..

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรง..

การประกวดแข่งขันวงดนตรีสากลร่วมสมัย คีตวัฒนะศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแ..

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรง..

การแข่งขันกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจ..

ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชประชานุเ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม โครงการขับเคลื่อนโรงเ..

ในวันพุธ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ..

กิจกรรมการเอามื้อสามัคคีปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการอารยเกษตร สืบสาน รั..

ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราช..

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ครบรอบ..

ในวันศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร คณะครูบุลากร และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์..

การตรวจราชการ และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษ..

ในวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชประชานุ..