กิจกรรมวันมาฆบูชา

            วันเสาร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ โดยการนำของ นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ มอบหมายให้นางสาวกฤตยารัชต์ ทองคุณ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาวอัจฉรา น้ำแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรม เดินจงกรม ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดแม่ยางโทน ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
4.87 MB ดาวน์โหลด