ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือก..

ประกาศจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ เรื่องการเข้าสอบแข่งขันพนักงาน..

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้..

ประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเ..

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการ..

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเตรี..

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน การประเมินผลการประกอบการนิเทศการปฏิบัติการสอน ก..

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน การประเมินผลการประกอบการนิเทศการปฏิบัติการสอน การฝึกอบรมครูด้านการส..

กิจกรรมกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๖

กิจกรรมกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๖

จดหมายข่าว

วันคล้าย วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บร..

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชประชานเคราะห์ ๒๕ จังห..

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ในวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางณัชชา มีจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ ..

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีที่ ๑

ในวันอังคาร ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการโรงเร..

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ..

ในวันจันทร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนร..

โครงการอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านแม่ยางโทน ตำ..

ในวันจันทร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ ..

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ในวันพธ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ..