ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ร่วมใจภักดิ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลยกย..

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่ได้รับรางวัล รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดี..

รับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือก..

ประกาศจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ เรื่องการเข้าสอบแข่งขันพนักงาน..

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันครู ปี 2567

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการ..

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเตรี..

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน การประเมินผลการประกอบการนิเทศการปฏิบัติการสอน ก..

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน การประเมินผลการประกอบการนิเทศการปฏิบัติการสอน การฝึกอบรมครูด้านการส..

กิจกรรมกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๖

กิจกรรมกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๖

จดหมายข่าว

กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๗

เยี่ยมบ้านนักเรียน และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเชิงรุก

กิจกรรมวันตรุษจีน 2567

วันครู ประจำปี 2567

กิจกรรมส่งมอบความสุข สร้างขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ..

วันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชประ..