ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดบ้านคุณธรรม

เปิดบ้านคุณธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่

รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการ..

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเตรี..

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน การประเมินผลการประกอบการนิเทศการปฏิบัติการสอน ก..

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน การประเมินผลการประกอบการนิเทศการปฏิบัติการสอน การฝึกอบรมครูด้านการส..

กิจกรรมกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๖

กิจกรรมกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๖

จดหมายข่าว

การประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ ๒ ดาว

วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเ..

จดหมายข่าว ฉบับที่85/2566

มอบของขวัญ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแพร่

จดหมายข่าว ฉบับที่ 17/2566

จดหมายข่าว ฉบับที่ 17/2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ..

จดหมายข่าว ฉบับที่ 16/2566

จดหมายข่าว ฉบับที่ 16/2566

จดหมายข่าว ฉบับที่ 15/2566

จดหมายข่าว ฉบับที่ 15/2566