มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาจากบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด

                 ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาจากบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด บริษัทผลิตรองเท้าแบรนด์ Aerosoft ที่มีนโยบายในการส่งเสริมการศึกษา มอบทุนการศึกษากว่า ๑๐๐ ล้านบาท ซึ่งมอบให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ จำนวน ๖ ทุน ได้แก่ ทุนการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท สำหรับนักเรียน ม.๓-ม.๕ ระดับชั้นละ ๒ คน ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน รวมทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท, ทุนตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนจำนวน ๕,๐๐๐ บาท และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน ๕,๕๗๑ บาท
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
4.67 MB ดาวน์โหลด