ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี

             วันจันทร์ ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ นำโดย นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรม To Be Number One และจินตคณิต นักเรียนต้นแบบระดับต้น โดย นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
4.54 MB ดาวน์โหลด