ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน พุทธศักราช ๒๕๖๗

ประกาศโรงเรียนเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ดาวน์โหลดไฟล์