โครงการอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านแม่ยางโทน ตำบลแม่ยางตาลอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่