ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่ได้รับรางวัล รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น” กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา กลุ่ม ๖ เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๗

????????ขอแสดงความยินดี????????
กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่ได้รับรางวัล รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น” กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา กลุ่ม ๖ เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๗????????
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
231.62 KB ดาวน์โหลด
269.25 KB ดาวน์โหลด
271.07 KB ดาวน์โหลด
263.44 KB ดาวน์โหลด
268.26 KB ดาวน์โหลด
262.71 KB ดาวน์โหลด
265.38 KB ดาวน์โหลด