ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2566

#รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น
โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นดั้งนี้
1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    - สายการเรียนวิทย์ - คณิต
    - สายการเรียนศิลป์ภาษาจีน
    - สายการเรียนกลุ่มการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการเรียนร่วม อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
4. ระดับชั้นเคลื่อน
    (ป.2/ ป.3/ ป.4/ป.5/ ป.6/ ม.2/ ม.3/ ม. 5/ ม.6)
โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีวิต และศิลปะ ดนตรี กีฬา
#กำหนดการมีดังนี้
รับสมัครนักเรียนตั้งแต่วันนี้  ถึงวันที่  2 มีนาคม 2566
#สามารถรับและยื่นใบสมัคร
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่
ในเวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โทรศัพท์ 0-5459-7184
#ดาวน์โหลดใบสมัครได้
https://drive.google.com/.../1NGoT6gttUjvoNLiseTee5iV8geR...
#สิทธิพิเศษ
1. เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ฟรีชุดประจำวัน จำนวน 7 วัน
3. ฟรีอาหาร ทุกมื้อ
หมายเหตุ มีจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ จำนวน 200 บาท
#สามารถส่งเอกสารใบสมัครผ่านช่องทางไปรษณีย์ของทางโรงเรียนได้ตามที่อยู่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่
เลขที่ 127 หมู่ 4 ตำบลแม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย์ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7184
หรือโทร 082-497-4291
ไฟล์ประกาศ ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
345.61 KB ดาวน์โหลด